Jukka-Pekka.Kukkonen

Se oikea vapaa sääntelemätön taksiala (Ruotsi vs. Suomi 2018).

  • Kuva 1
    Kuva 1
  • Kuva 2
    Kuva 2
  • Se oikea vapaa sääntelemätön taksiala (Ruotsi vs. Suomi 2018).

 

 

Ensiksi

Tämä teksti ei sisällä lobbareiden (ITS Finland, Kajon, Uber, yms. ääntä). Se sisältää tutkittua tietoa jopa 30 vuoden vapaasta taksialasta. Sen todellisista tapahtumista. Se ei myöskään sisällä ministeriön (LVM) ideologiaa tai jopa vuosikymmeniä vastoin suomalaisen virkamiehen tehtävänkuvaa ajamia asioita tai jotain muuta vastaavaa mututietoa. Mututietoa me jokainen voimme jakaa sosiaalisessa mediassa. Jotkut sen uskovat, toiset ei.

 

Ruotsin taksialan kuulumisia:

Matkan tarve kasvaa väestön kasvaessa, vanhentuessa, pääasiassa kaupunkialueemme kasvavat. Monilla uusilla asuinalueilla kollektiivista liikennettä ei voida laajentaa, mikä asettaa vaatimuksia vaihtoehtoisille kuljetustavoille. Vaikka yhteiskunnan tavoitteena on vähentää autoliikennettä, monille matkustajille tänäpäivänä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin omistaa oma auto, jotta he voisivat päästä työhön ja vapaa-ajan toimintaan kohtuullisessa ajassa.

Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan vähintään viiden prosentin vähennys uusista autoista, todennäköisesti enemmän. Taksit voivat olla mukana yksityisautoilun vähentämisessä.

Auton ohella taksi on joustavin kuljetusväline. Kuitenkin vain harvat yksityishenkilöt käyttävät taksia osana jokapäiväistä liikennettä. Yksi syy on se, että sitä pidetään aivan liian kalliina, mikä johtuu suurelta osin siitä, että noin 60 prosenttia taksin kustannuksista koostuu veroista ja pakollisista maksuista.

Terve ja kukoistava taksiala on tärkeää, että jokaiset kuluttajat pääsevät mukaan taksimatkoihin. Reilut ja terveet kilpailuedellytykset ovat perusta tiedon, kokemuksen, resurssien ja vastuun hyödyntämiselle.


Kustannukset ja hinta

Kuvassa (kuva 1) on esitetty kuluttajahintaindeksin (TKI) ja taksin indeksin kehityksen vertailu. Arvoilla on vuosi 1990, jolloin arvo on 100.

On huomattava, että taksin indeksi ja kuluttajahintaindeksi perustuvat erilaisiin tietoihin, mikä tarkoittaa, että vertailu ei ole suoraan merkityksellinen. On kuitenkin tavallista, että eri sopimukset hinnoitellaan CPI: n avulla kokonaan tai jossain määrin.

Taxi-indeksin ja kuluttajahintaindeksin välinen ero on kasvanut kymmenen viime vuoden aikana. Tämä tarkoittaa, että taksiyhtiöiden tulokomponentit ovat kasvaneet huomattavasti enemmän kuin kuluttajahintaindeksiin sisältyvät yleiset kustannukset.

Suuri osa taksimatkan hinnasta määräytyy sellaisten kustannusten avulla, joita taksiteollisuus ei itse hallitse. Noin 60 prosenttia taksikustannuksista koostuu veroista ja lakisääteisistä maksuista.

Toisin kuin monet muut työvoimavaltaiset palvelut, valtio ei ole luonut ratkaisua, jossa yksityishenkilöt voivat kohtuullisin ehdoin vaatia laillisia ja verotettuja taksipalveluja.

Kotitalouksien kohdalla taksilla on vaikeuksia ottaa kohtuullisen hinnan saavuttamiseksi tarvittavat maksut. Monissa pienissä kaupungeissa taksiteollisuudella ei ole lähes mitään tuloja kotitalouksien markkinoilta. Taksi on täten avain kotitalouksien siirtymiseen yksityisautoista julkiseen liikenteeseen yhdistämällä taksit ja laajemmat julkiset liikennevälineet. Jotta kotitaloudet voisivat valita etenkin laillisia ja verotettuja taksipalveluja, tarvitaan uusi näkemys veroalan verokuluista, mikä luo kohtuullisen kustannuskuvan kotitalouksille.

Suomen taksialan sääntelyn vapautuessa koettiin ”hintakiima”. Suuret yhtiöt pelkäsivät kilpailua ja he laskivat hinnoittelunsa alas. Loppuvuodesta hinta alkoikin jo kavuta oikeaa markkinahintaan. Sääntelyn alainen ns. "alehinnoittelu" loppui ja hinta kapusi oikeaan markkinahintaan. (kuva 2) Kuva: Joel Karjalainen LVM. Hinnoittelua laskiessa (etenkin somen keskusteluissa) moni erehtyi laskentakaavasta. Aloitus- ja kilometrimaksujen laskeminen ei johda vielä mihinkään. Ne voi jopa laskea minimiin. Mukaan pitää laskea koko matkan päällä oleva aikamaksu (ennen vain auton ollessa paikallaan, ja nyt riippuen yhtiöstä - ajaessa / paikallaan oleva maksu).

 

Tulevaisuus

Maaliskuussa 2018 Ruotsin hallitus ehdotti uuden taksiluokan käyttöönottoa, joka avaisi uusia teknologisia ratkaisuja ja liiketoimintamalleja. Tämä ei heikennä verotuksen valvonnan tai kuluttajien ja työntekijöiden (jopa 180 h / kk) suojelun mahdollisuuksia. Tavoitteena on luoda selkeät säännöt, joilla varmistetaan terve kilpailu ja turvallisuus asiakkaalle ja työntekijälle.. samalla kun tunnustetaan teknologinen kehitys.

Ehdotuksella tarkoitetaan, että taksiliikenteen lupien haltijat voivat valita ajoneuvojen yhdistämisen yhteen kahdesta eri taksiluokasta. Nykyinen järjestelmä, jossa on vaatimukset taksimittarille ja kirjanpitokeskukselle, säilyy edelleen. Lain muutokset merkitsevät sitä, että hallitus poistaa nykyisen poikkeusmahdollisuuden taksimittarin vaatimuksesta. Koska ja kun vapautusmahdollisuus poistetaan, Ruotsin verovirastolla on paremmat mahdollisuudet valvoa kaikkia taksiyhtiöitä, mikä puolestaan ​​luo edellytykset terveelle kilpailulle ammatillisessa liikenteessä.

Uudessa luokassa on sen sijaan ajoneuvojen ja tilauskeskusten teknisiä laitteita koskevat vaatimukset. Jokainen taksiajoneuvo on liitettävä yhteen tai useampaan tilakeskukseen, joka vastaanottaa ja jakaa ajo-ohjeita. Keskusvirasto kerää, säilyttää ja pyynnöstä toimittaa verovirastolle tietoja verotuksen valvonnasta. Uudessa luokassa asiakkaan tilaus on aina tehtävä tilauskeskuksen kautta ja asiakkaalle on annettava kiinteä hinta ennen matkan alkua. Kuljettajalle ja taksiyhtiölle sovelletaan samoja vaatimuksia taksinkuljettajan tunnistamiseen ja taksiliikenneluvan olemassa olemiseen molemmissa luokissa.

 

Harmaa talous

Digitalisaatioon siirtyneet laittomat taksipalvelut Ruotsin taksialalla ovat lisääntyneet ja ne jatkavat kasvuaan.

Etenkin Facebookissa on jo n. 150 suljettua ryhmää missä tarjotaan laittomia taksipalveluja. Näihin ryhmiin kuuluu n. 130 000 jäsentä.

Harmaa talous / pimeät taksit aiheuttavat vuosittain n. 745 milj. kr verotappiot.

Viime vuosina Ruotsin taksiteollisuutta on haastanut myös suuret kansainväliset yritykset, jotka matkapuhelimilla tarjosivat taksipalveluja. Sen jälkeen tuomioistuimet ovat todenneet nämä palvelut laittomiksi ja heillä ei ole ollut avointa mallia verojen maksamiseksi. Palvelut kuten Uber pop ja Heetch. Jos lainvalvontaviranomaiset eivät paljon kiinnitä huomiota tällaiseen palveluun, ne uhkaavat tuhota terveen kilpailun.

Suomessa näiden ns. ”mobiilisovellusten” kuljettajista (n. 1000 ) ei yksikään (n. 1000) maksanut veroja Suomen verottajan mukaan.

Suomessa esim. Oulussa toimii useita vastaavia Facebook-ryhmiä, jotka tarjoavat laittomia taksipalveluja. Pelkästään Oulun alueella näihin ryhmiin kuuluu jo 20 000 ihmistä. Ryhmät ovat toimineet jo vuosia. Mikä on menetetty verotulo? Tutkimusten mukaan kyydit (n. 6 km maksavat n. 7-22 eur. Ei sisällä alv:tä). Samalla ministeriö kertoo ettei ole huomannut taksialalla harmaan talouden nousua (?)


Laatu

Ruotsin laatuindeksi lanseerattiin vuonna 1998 ja on sittemmin tehnyt mittauksia asiakastyytyväisyydestä, laadun kehittämisestä ja työntekijöiden opinnoista yrityssektorilla ja julkisella sektorilla. Viimeisimmän vuonna 2015 tehdyn tutkimuksen mukaan Ruotsin taksituotteiden laatuindeksi on korkea ja sen arvo on 73,8 (bussi 80,2). Suomessa laatuindeksi aikanaan yli 90.

 

Jakautuminen

Taksiteollisuuden markkinat voidaan jakaa kolmeen pääosaan: yritysmatkat, yksityiset matkat ja yhteiskunnan ajot. Paikallisesti myös kuriiriliikenne voi olla merkittävä osa.

Yhteensä yhteiskunnallisesti maksetut kuljetukset muodostavat noin 50 prosenttia koko maan tuloista.

Vaihtelut ovat kuitenkin hyvin suuria. Yleisesti voidaan sanoa, että mitä suuremmat kaupungit ovat, sitä suurempi on liike- ja yksityisten matkojen osuus.

Maaseuduilla ja pienemmissä kaupungeissa yhteisöllinen liikenne voi olla lähes 100 prosenttia taksiyhtiöiden tuloista. Riippuvuus sopimuksista näistä kuljetuksista on siis ratkaisevan tärkeää taksiyhtiöiden kykyä selviytyä.

 

Tarjonta

Muutaman viime vuoden aikana on todettu, että trendi katkeaa, kun liikennelupien määrä kasvaa pitkän ajanjakson jälkeen. On tapahtunut siirtyminen kohti entistä suurempia yrityksiä, jotka sisältävät enemmän ajoneuvoja. 31.12.2008 oli 14 840 taksia ja nyt kymmenen vuotta myöhemmin on yhteensä 17 795 taksia.

Yksittäiset elinkeinonharjoittajat 4 566, osakeyhtiötä 2 421, kauppayhtiötä 235, talousliittoa 4, kuntaa / lääninhallitusta 4, ulkomaisia ​​yrityksiä 1.

Yhdellä autolla toimivat yritykset ovat nousseet vuodesta 2016 4 466: sta 4 834: een. Taksiyritysten määrä, joilla on yli 20 taksiajoneuvoa, on nyt 82. Viime vuosien suuntaus on ollut se, että suuret vakiintuneet taksiyhtiöt kasvavat, mutta viime vuoden aikana myös yhden ja kahden ajoneuvon taksiyhtiöt ovat hieman kasvaneet. Liittyminen voimakkaasti kasvavaan yhtiöön ei ole helppoa; se vaatii jonottamista ja jopa 1500 eur / kk jäsenmaksuja.

Tukholman lääni on kasvanut 5 559:stä (2008) 7 299:een (2017), kasvua noin 30 prosenttia. Samaan aikaan Tukholman läänin väestö on kuitenkin kasvanut, mikä tarkoittaa, että taksitiheys on kasvanut hieman yli 12 prosenttia. Taksitiheyden suurin kasvu vuosina 2008-2017 on tapahtunut Västmanlandin läänissä, hieman yli 31 prosenttia. Suurin lasku on tapahtunut Värmlandin läänissä, jossa taksitiheys on laskenut hieman yli 20 prosenttia.

Taksiajoneuvojen määrä on kasvanut voimakkaasti vuodesta 2013 lähtien. Viime vuosina taksiajoneuvojen määrän kasvu 1 000 asukasta kohti on edelleen kasvanut hieman:

- Vapaa Ruotsi vuonna 2017 n. 1,77 taksia / 1000 ihmistä kohden

- Säännelty Suomi vuonna 2017 n. 1,96 taksia / 1000 ihmistä kohden).


Taksinkuljettajalupa

Ruotsin liikenneviraston teoriakoe koostuu karttatietojen, lainsäädännön sekä turvallisuuden ja käyttäytymisen kolmesta ala-testistä.

Suomessa tullaan paikkaamaan taksialan työvoimapulaa mm. luopumalla taksinkuljettajan paikkatietämyksestä (karttatieto / asematieto). Samalla ministeriö LVM pyrkii nostamaan taksialan laatua..

 

Huomioitavaa

Ruotsissa viranomainen on hyvin perillä taksialan tarjonnasta ja kysynnästä. Suomessa valvova viranomainen Trafi (Traficom) ei tunnista näitä tietoa. Valvova viranomainen tietää vain myönnettyjen lupien määrän. Tiedoista ei sen koomin tiedä Suomen poliisi, ministeriö LVM tai Suomen eduskunta.

Taksialan valvova viranomainen ei tiedä mm.:

- Kuinka moni luvan saaneista on aloittanut? (Liikennelupien määrä tiedetään)
- Missä luvan saaneet ovat aloittaneet?
- Kuinka monta taksia Suomen taksialalla on ja missä ne toimivat?
- Mikä on harmaan talouden osuus?
- Kuinka monta työntekijää taksiala työllistää?
- Mikä on tarjonta?
- Mikä on kysyntä?

Saadaanko näillä tiedoilla kestävä kehitys Suomen taksialalle?

Ohessa (kuva 3.) on myös "ride-hailing" vaikutus "oikeaan" joukkoliikeenteeseen, ja jopa yli 100 000 yksityisauton ja yli 12 % ruuhkien lisääntymiseen NY:ssä.

 

 

 

 

 

Lähde: https://www.taxiforbundet.se/wp-content/uploads/2018/06/Taxi_branschlage...

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat